18122017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 09:06

ตรวจเยี่ยม คปสอ.บ่อพลอย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาลิกา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมนิเทศและคณะติดตามระดับจังหวัด อำเภอ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รับฟังปัญหา/อุปสรรคที่เกิดในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอย และ รพ.สต. ทุกแห่งในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 สร้างความปลื้มปิติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ

Read 261 times
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses