18122017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560 08:56

เยี่ยมติดตามความพร้อมระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เยี่ยมติดตามความพร้อมระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ จะเปิดให้บริการตึกผู้ป่วยใน เดือนกรกฎาคม 2560 นี้ โดยมี นพ.กฤษณะ หงษาครประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ นอกจากเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในเขตอำเภอหนองปรือ และอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกและทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท โดยเฉพาะชาวอำเภอ หนองปรือให้ดีขึ้น มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี

Read 418 times
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses