18122017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560 11:15

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Written by 
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.50 น. ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเปิดป้ายอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ “เงาะป่า” พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการฝึกอาชีพ โครงการเกษตร กิจกรรมพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์ พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน โดย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พญ.นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำหน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นเสด็จไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช บ้านสะเนพ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี พระราชทานพันธุ์ไม้ผล ผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎร์ จึงเสด็จกลับวังสระปทุม กรุงเทพมหานคร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Read 333 times
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses