18122017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here
ข่าวเด่น

ข่าวเด่น (15)

21151357 151469065434782 3040265617000716329 n

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

21369390 153040121944343 457037868423594168 n

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล (CQI) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และคณะกรรมการเยี่ยมชมบอร์ดผลงานการพัฒนาคุณภาพฯ และการนำเสนอผลงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและพระชันษาครบ 5 รอบ ปี 2560 ขอให้วันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจ สร้างจิตสำนึกปลูกฝังเยาวชนและประชาชนให้เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีการรณรงค์ 3 กิจกรรม คือ การคัดแยกขยะ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในบ้านของเรา ในชุมชน หรือในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง จากนั้น นพ.พนัส โสภณพงษ์ มอบเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง จำนวน 1,000 เมล็ด แก่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อนำไปเพาะต้นกล้าใช้ในการประดับตกแต่งอาคารในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก มอบกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน/ชุมชน ที่อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 09:06

ตรวจเยี่ยม คปสอ.บ่อพลอย

Written by

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาลิกา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมนิเทศและคณะติดตามระดับจังหวัด อำเภอ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รับฟังปัญหา/อุปสรรคที่เกิดในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ่อพลอย และ รพ.สต. ทุกแห่งในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 สร้างความปลื้มปิติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เยี่ยมติดตามความพร้อมระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ จะเปิดให้บริการตึกผู้ป่วยใน เดือนกรกฎาคม 2560 นี้ โดยมี นพ.กฤษณะ หงษาครประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการก่อสร้างโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี สาขาหนองปรือ นอกจากเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลด้านการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนในเขตอำเภอหนองปรือ และอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกและทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท โดยเฉพาะชาวอำเภอ หนองปรือให้ดีขึ้น มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอหนองปรือ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้ป่วยถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือครอบครัวซึ่งพิการมือข้างซ้ายขาด ภรรยาสูงอายุสุขภาพไม่แข็งแรง และผู้ป่วยอีกครอบครัวสามีเคยประสบอุบัติเหตุสมองได้รับความกระทบกระเทือน มีบุตรพิการซ้ำซ้อนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 1 คน กำลังศึกษาอีก 2 คน จึงขอพระราชทานการรักษาและทุนการศึกษาบุตร

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม รวมถึงอาหารที่ฆราวาสนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมและนำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรสามารถประกอบศาสนกิจได้เต็มที่ และได้รับการส่งเสริมดูแลสุขภาพที่ดี

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝ่ายฆารวาส ในการอบรมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเรื่อง “พิษภัยบุหรี่และกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบ” แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยมีแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแนวทางการควบคุมยาสูบของจังหวัดกาญจนบุรี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบ 2)การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชน และนักสูบหน้าใหม่ 3)ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ และ 4)ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเรื่องพิษภัยบุหรี่และกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบให้แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัดให้ปลอดจากควันบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆารวาสที่เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจภายในบริเวณวัด

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.50 น. ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเปิดป้ายอาคารเรียน ปลูกต้นไม้ “เงาะป่า” พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการฝึกอาชีพ โครงการเกษตร กิจกรรมพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์ พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกันดาร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน โดย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พญ.นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำหน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นเสด็จไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช บ้านสะเนพ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี พระราชทานพันธุ์ไม้ผล ผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎร์ จึงเสด็จกลับวังสระปทุม กรุงเทพมหานคร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses