24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรีและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

Written by 

ลำดับ

หน่วยงาน

เรื่อง

วันที่ประกาศ
-วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์

งบประมาณโครงการ(บาท)

สถานะ
โครงการ

ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง

1

จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ โรงพยาบาลหนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60097107289)

27/10/2560
 - 01/11/2560 

6,000,000.00 

ระหว่างดำเนินการ

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th

 

Read 89 times Last modified on วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560 19:51

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses