24112017
Last updateพฤ, 17 ส.ค. 2017 8pm
Your site name goes here

 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์เตือนประชาชนป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวา นอกจากนี้ยังมีโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญในช่วงหน้าร้อนคือโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสุนัขกัดต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อจนครบชุด นอกจากนี้อากาศที่ร้อนมากยังต้องระวังโรคลมแดด กลุ่มเสี่ยงคือทหารที่เข้ารับการฝึกโดยไม่เตรียมร่างกายให้พร้อมต่อสภาพอากาศร้อน นักกีฬาสมัครเล่น ผู้ที่ทำงานในอากาศร้อนชื้น รวมถึงผู้สูงอายุ เด็ก คนอดนอน คนดื่มสุราจัด และผู้ที่มีความดันโลหิตสูง สุดท้ายเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กไทยมากกว่าการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เด็กเสี่ยงจมน้ำตายสูงที่สุด ร่วมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” ควรป้องกันโดยฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยคนจมน้ำ

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses