สัปดาห์เภสัช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  • Image 1

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดงานสัปดาห์เภสัช ประจำปี 2561 ณ ลานอังกะลุง ตึกอำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี โดยมีนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานพิธีเปิดงานในหัวข้อ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0 ปรึกษาเภสัชกร” พร้อมด้วยคณะเภสัชกร แพทย์ พยาบาล และ อสม. โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีการใช้สมุนไพรได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งประชาสัมพันธ ์ Application "RDU รู้เรื่องยา" แก่ประชาชนทั่วไปด้วย


© 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho