ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริการ CKD คลินิก และห้องเรียน CVD ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCDs) จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดบริการ...

รณรงค์ให้ คำแนะนำประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

วันนี้ (30 มกราคม 2562) ที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์...

การประชุมพัฒนาศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอำเภอ

 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

ประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

วันนี้(  21 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ  Smart Organization สำนักสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ  Smart...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

Health Data Center

© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho