เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี (EOC) กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี...

ร่วมกันทำความสะอาด จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆบริเวณวัดใต้

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพลังสามัคคี...

การประชุมถอดบทเรียนการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว จังหวัดกาญจนบุรี

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมถอดบทเรียนการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว...

ประกวดนำเสนอผลงานระดับประเทศ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี

นายบวรศักดิ์ วานิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  นพ.พนัส โสภณพงษ์...

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรี

นพ.พนัส โสภณพงษ์...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นพ.พนัส โสภณพงษ์...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

Health Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho