นพ.สสจ.กาญจนบุรี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ประจำปี 2561 จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหาร ประจำปี 2561...

โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) Best Pratice ประจำปี 2561

นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

ประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕...

ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว)

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ...

ตรวจเยี่ยมเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก การคมนาคมถูกตัดขาด

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายศุภกร สุขประสิทธิ์ สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วยคณะติดตาม...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

Health Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho