สัมภาษณ์โครงการ “หมอชวนวิ่ง” สายภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสัมภาษณ์โครงการ “หมอชวนวิ่ง” สายภาคตะวันตก...

“คุยหลังข่าว NBT กาญจนบุรี” เรื่อง โครงการ “หมอชวนวิ่ง” สายภาคตะวันตก

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์...

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4P-W) ของจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม...

ประชุมผลการติดตามดำเนินการด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 1/2562

นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

Health Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho