ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี...

ประเมินผลการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานคุณธรรมดีเด่น และการประกวดเรื่องเล่าประจำปี 2561

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประเมินผลการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข...

ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจบใหม่ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแพทย์ พยาบาล...

ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันนี้ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์...

ประชุมคณะทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม...

อบรมพัฒนาระบบบริการทันตกรรม

วันนี้ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ทพ.ศุภกร สุขสมัย...

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. จัดซื้อ - จัดจ้าง
  3. รับสมัครงาน
  4. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

Health Data Center

© 2018 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho